View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Please sign in to see the alerts.
Project website https://linphone.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Repository https://gitlab.linphone.org/BC/public/linphone-android.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Traditional)) 80501945
User avatar petercpg authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.linphone.org/git/linphone/linphone-android/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Number of strings 17,010
Number of words 64,470
Number of characters 404,229
Number of languages 21
Number of source strings 810
Number of source words 3,070
Number of source characters 19,249
 
8 days ago
Disable bundle mode
Vypnout bundle režim
12 days ago
User avatar flibor

Translation changed

Linphone / Linphone Android (master)Czech

Your account has not been activated yet, please click on the link you received by email
Váš účet ještě nebyl aktivován, klikněte prosím na odkaz, který jste obdrželi e-mailem.
12 days ago
Your account has not been activated yet, please click on the link you received by email
Váš účet ještě nebyl aktivován, klikněte prosím na odkaz, který jste obdrželi e-mailem.
12 days ago
Your device doesn't seem to be able to receive push notifications.

As we now require them for the account creation process, you won't be able to create an account inside the app, but you can create it on our website:
Zdá se, že vaše zařízení nemůže přijímat push notifikace.

Protože je nyní vyžadujeme pro vytvoření účtu, nebudete si moci vytvořit účet v aplikaci, ale můžete si ho vytvořit na našich webových stránkách:
12 days ago
To create an account using your email:
Vytvoření účtu pomocí e-mailu:
12 days ago
meeting invitation
Pozvánka na schůzku
12 days ago
%s reactions
%s reakcí
12 days ago
%s reaction
%s reakce
12 days ago
%s has reacted by %s to: %s
%s reagoval %s na: %s
12 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity