Project website https://linphone.org
Translation license proprietary linphone-ios.uichatcellstrings linphone-ios.aboutviewstrings linphone-ios.chatslistviewstrings linphone-ios.uichatconversationimdntableviewcellstrings linphone-ios.uicallpausedcellstrings linphone-ios.chatconversationviewstrings linphone-ios.contactdetailsviewstrings linphone-ios.sidemenuviewstrings linphone-ios.chatconversationinfoviewstrings linphone-ios.imageviewstrings linphone-ios.uichatbubblephotocellstrings linphone-ios.settingsviewstrings linphone-ios.sidemenuviewipadstrings linphone-ios.dialerviewstrings linphone-ios.chatconversationimdnviewstrings linphone-ios.callincomingviewstrings linphone-ios.inappsettingstunnelstrings linphone-ios.statusbarviewstrings linphone-ios.chatconversationcreateviewstrings linphone-ios.tabbarviewstrings linphone-ios.uicontactcellstrings linphone-ios.dialerviewipadstrings linphone-ios.uicontactdetailscellstrings linphone-ios.inappsettingsvideostrings linphone-ios.callviewstrings linphone-ios.uicallconferencecellstrings linphone-ios.assistantlinkviewstrings linphone-ios.uihistorycellstrings linphone-ios.uichatcreatecellstrings linphone-ios.firstloginviewstrings linphone-ios.historydetailsviewstrings linphone-ios.calloutgoingviewstrings linphone-ios.countrylistviewstrings linphone-ios.inappsettingsaccountstrings linphone-ios.callviewipadstrings linphone-ios.inappsettingschatstrings linphone-ios.contactslistviewstrings linphone-ios.historylistviewstrings linphone-ios.uichatcreatecollectionviewcellstrings linphone-ios.assistantviewstrings linphone-ios.inappsettingsnetworkstrings linphone-ios.inappsettingsadvancedstrings linphone-ios.inappsettingscallstrings linphone-ios.inappsettingsaudiostrings linphone-ios.localizablestrings linphone-ios.uichatconversationinfotableviewcellstrings linphone-ios.uichatbubbletextcellstrings linphone-ios.uiconfirmationdialogstrings linphone-ios.assistantviewscreensstrings linphone-ios.inappsettingsrootstrings
Number of strings 983
Number of words 3,170
Number of characters 19,086
Number of languages 1
Number of source strings 1,099
Number of source words 3,397
Number of source characters 20,462
John Doe
John Doe
5 months ago
john.doe@sip.linphone.org
john.doe@sip.linphone.org
5 months ago
Czech 5 months ago
New strings to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
Your confirmation password doesn't match your password
Potvrzovacení hesloa se neshoduje s vaším heslem.
5 months ago
You must authorize the application to have access to address book.
Toggle the application in Settings > Privacy > Contacts
Pro přístup k adresáři je nutné aplikaci autorizovat.
Povolte aplikaci v Nastavení > Soukromí > Kontakty.
5 months ago
ZRTP verification
ZRTP verificationOvěření protokolu ZRTP
5 months ago
ZRTP activation
ZRTP activationAktivace protokolu ZRTP
5 months ago
Your username is too short.
Your username is too shortVaše uživatelské jméno je příliš krátké.
5 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity