View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://linphone.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Repository https://gitlab.linphone.org/BC/public/linphone-android.git
Repository branch release/5.0
Last remote commit Bumped dependencies & version to 5.0.8 94bbccd53
User avatar sylvain.berfini authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://weblate.linphone.org/git/linphone/linphone-android-4-7-release/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-cs/strings.xml
Transport
Přenéstos
13 days ago
Auto
Automatickýy
13 days ago
User avatar None

Resource update

Linphone / Linphone Android (5.0 release)Czech

Resource update 3 weeks ago
Post Quantum ZRTP
Post kvantové ZRTP
4 weeks ago
New contributor 4 weeks ago
Ring during incoming early media
Vyzvánět při příchozích časnýchearly méediícha
4 weeks ago
Accept early media
Přijmout včasnáímat early méedia
4 weeks ago
There is too many participants for mosaic layout, switching to active speaker
Pro mozaikové uspořádání je připojeno příliš mnoho účastníků, přepínám na aktivní reproduktorrežim právě hovořícího
4 weeks ago
Active speaker mode
Režim aktivního reproduktoruprávě hovořícího
4 weeks ago
Some features require a &appName; account, such as group messaging or ephemeral messaging.

These features are hidden when you register with a third party SIP account.

To enable it in a commercial project, please contact us.
Některé funkce vyžadují účet &appName;, například skupinové zprávy nebo efemérnmizející zprávy.

Tyto funkce jsou při registraci účtu SIP třetí strany skryté.

Chcete-li je povolit v komerčním projektu, kontaktujte nás.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 770 2,877 18,096
Translated 100% 770 2,877 18,096
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 7 43

Last activity

Last change March 8, 2023, 4:40 p.m.
Last author Tomas Ivanek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity